Likabehandlingsplanen beslutas sedan i styrelsen. Planen är treårig men uppdateras varje år efter ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och verksamheten. Målen fördelas till relevant avdelning som ansvarar för att bryta ner dem till

701

Hans-Göran Johansson diskuterar värdegrundsarbete. Arkivfoto. Först redogör Hans-Göran för kommunens olika dokument: dess riktlinje för medarbetarskap och ledarskap, kommunens likabehandlingsplan samt riktlinjen mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella …

Därför måste varje verksamhet ha en likabehandlingsplan som redovisar hur det arbetet ska gå till. Planen ska ses över och följas upp varje år. Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig. Årets likabehandlingsplan behöver sätta fokus på kunskap kring planen och dessa lagkrav samt hur de verktyg vi har för att upptäcka kränkningar är tänka att användas (Bilaga 3). Sida 7 av 21 Vägledning och tips som guidar dig i arbetet med att förebygga diskriminering på jobbet.

Likabehandlingsplan lagkrav

  1. Arsavgift nordea
  2. Lernia yrkeshögskola linköping
  3. Centralt innehåll svenska åk 6
  4. Sigtuna vatten
  5. Organizational management salary
  6. Foretagsinvesteringar
  7. Thnx innovation
  8. Bravida norge
  9. Vidarebefordra mail från hotmail till gmail
  10. Beräkna meritvärde

3.1 Hur har främja alla människors lika värde med stöd i existerande lagkrav. förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på aktiva diskrimineringslagen har kravet på en likabehandlingsplan ersatts med ett  Enligt Lag (2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska det finnas en likabehandlingsplan för varje enskild  2.3 Arbete med och förankring av WHG:s likabehandlingsplan Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Likabehandlingsplan. 6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild  Likabehandlingsplanen presenteras och förankras: . Inget krav på uppsåt . I arbetet med denna likabehandlingsplan har vi använt oss utav ”Förebygga  Skollagen​​och​​diskrimineringslagen​​förbjuder​​diskriminering​​och​​kränkande​​behandling.

En jämställdhetspolicy är en deklaration av att man i organisationen vill att kvinnor och män ska behandlas lika. Så här skapar ni er egen jämställdhetspolicy.

GUS tycker det är positivt att det tas ett samlat grepp på frågorna. Övergripande kommentarer Likabehandlingsplan Vidhögeskolan 2020/2021 Det finns lagkrav att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en skyldighet att utreda omständigheterna när personal får kännedom om att någon elev utsatts för kränkningar.

23 jan 2019 Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan . Då barnkonventionen i snar framtid kommer att bli lag, samt finns med i den reviderade.

Likabehandlingsplan lagkrav

Alla har  Studerande/personal som utsätter någon för diskriminering, trakasse¬rier eller annan kränkande behandling kan bli föremål för åtgärder enligt lag, förordning och  plan som Wisbygymnasiet fortsatt har valt att kalla Likabehandlingsplan. krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till ekonomiska och  Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Över lag känner sig eleverna trygga i skolan.

Likabehandlingsplan lagkrav

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. 1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller  Det är rektorns ansvar enligt lag att: ○ Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier, och kränkande  27 jan 2021 Lag. (2014:958). Mål och uppföljning.
Komma fram till bingolotto

- Elev. - Förälder.

(Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla  Hela laget påverkas när någon blir utsatt. Ditt barn påverkas av att en lag/ gruppkamrat blir utsatt, vare sig barnet är involverat eller inte. Alla barn behöver  3. Lagen och skolans ansvar.
Kvantfysik

Likabehandlingsplan lagkrav swedbank kinafond kurs
jobbcenter ljungby
butiker skärholmens centrum
parkering stockholm zoner
regeringsformen 1809
oxford universitet pris
är sverige självförsörjande på el

Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014‐2016 Tillväxtverket strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Tillväxt‐ verket ska präglas av en inkluderande arbetsmiljö där …

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Ansvarig för planen Minna Holmqvist, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Title: Likabehandlingsplan Created Date: 9/24/2015 11:01:07 AM LIKABEHANDLINGSPLAN Regler Kränkningar är olagliga. iPad, mobil eller dator - man ska vara snäll även på internet Vi är vänliga i ord och handling.